MATERIAL SEGON CICLE D'ESO

F2 Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic per a l’alumnat de segon cicle d'ESO

Aquest taller no només pretén donar els continguts de manera teòrica, sinó que procura que els alumnes practiquin allò que s'explica per tal d'experimentar i reforçar l'aprenentatge amb la pràctica de les maniobres de RCP, entre d'altres.

 

ELS MATERIALS
   Maniobra de Heimlich
       Heimlich Real
Ritme RCP 100 bpm
     Àudio trucada 112