F1 MATERIAL PER A CICLE SUPERIOR

F1 Taller d’autoprotecció bàsic per a l’alumnat de cicle superior de primària

   Maniobra de Heimlich
       Heimlich Real
Ritme RCP 100 bpm
     Àudio trucada 112

F2 MATERIAL PER A SEGON CICLE

F2 Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic per a l’alumnat de segon cicle d’ESO

   Maniobra de Heimlich
       Heimlich Real
Ritme RCP 100 bpm
     Àudio trucada 112

F3 MATERIAL PER A LA CIUTADANIA

F3 Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA per a la ciutadania

Pasos SVB
Reanimació ofegat
SVB + DEA
Suport Vital Bàsic 
Accident descàrrega DEA
 Ritme RCP 
Entrevista
supervivent ACR
     Àudio trucada 112