top of page
Señal plegable

L'autoprotecció: una assignatura pendent

L'autoprotecció, en general, és un aspecte que es treballa poc a les aules i amb la ciutadania en general. La nostra oferta en autoprotecció i primers auxilis és diversa i avarca diferents àmbits.

Autoproteccio.png
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

 

El concepte d'autoprotecció vist

des d'una perspectiva més àmplia. 

FRIENDS.jpg
SEGON CICLE ESO

Aprèn a realitzar els primers auxilis de manera segura, ordenada i eficient.

Edited Image 2016-02-06 18-07-31
CIUTADANIA
Volem construir una societat més preparada per afrontar una emergència, des de la base.
bottom of page