Altres tallers que des de SIS Prevenció i Contrafoc Formació s'ofereixen a les escoles:

REVETLLES SEGURES

 

Introducció: 

 • La revetlla de Sant Joan és una festa mil·lenària, molt arrelada a la nostra cultura. El foc, la gresca, la nit  i els petards formen part d’aquesta festa popular entre grans i petits. Però malauradament, cada any hi ha molts accidents derivats d’una incorrecta manipulació dels petards, o per mal estat dels mateixos.

 

Objectius:

 • Identificar la tipologia dels petards i les seves principals característiques, així com distingir els graus de perillositat.

 • Reflexionar sobre els riscos derivats d’una mala manipulació.

 • Detectar quines són les accions temeràries més comunes i que generen accidents més greus i/o habituals durant la revetlla.

 • Aconseguir que durant la revetlla, cap dels assistents sofreixi un accident derivat d’un ús indegut.

 

Destinataris: 

 • Alumnes d'entre 9 i 14 anys aproximadament.

 

COM SOBREVIURE A UN INCENDI

 

Introducció: 

 • La manca de coneixements en cas d’incendi ens fa prendre decisions, sovint incorrectes, que  agreugen tant les lesions físiques dels afectats, com els danys que el foc genera.

 

Objectius:

 • Exposar de manera distesa i entenedora el desenvolupament del foc, els riscos associats a l’incendi i els diferents mitjans d’extinció.

 • Donar pautes de comportament davant un incendi.

 

Destinataris: 

 • Alumnes a partir de cicle inicial (continguts ajustats a cada grup d'edat)

 • Pares i mares del centre mitjançant l'AMPA.

 

CURS BÀSIC D'EXTINTORS

 

Introducció: 

 • L’estret marge que existeix entre un petit incendi controlable i un incendi devastador es troba en la correcta presa de decisions en un espai curt de temps, i una bona manipulació dels mitjans d’extinció disponibles a l’empresa.

 

Objectius:

 • Donar nocions teòriques i pràctiques als treballadors per a que en cas d’incendi tinguin criteri per avaluar el perill i la fase en la que es troba l’incendi

 • Conèixer la capacitat extintora dels mitjans disponibles i actuar en conseqüència per extingir un incendi de manera ràpida i eficaç.

 

Destinataris: 

 • Qualsevol persona,  empresa o grup, que consideri important realitzar aquesta formació.

 

SIMULACRES D'EVACUACIÓ

 

Introducció:

 • Durant la realització d'un simulacre d'incendis cal tenir en compte tancar portes i finestres, revisar que no quedi ningú al centre, cronometrar la sortida i passar llista del personal a l'exterior, entre d'altres. Però la realitat serà més complexa: pot apareixer pànic, fum, descontrol, etc.

 

Objectius:

 • Donar coneixements sobre el desenvolupament d'una emergència i quina hauria de ser l'actuació més correcta.

 • Evitar que es generi PANIC entre les masses (generalment el pànic causa més morts que la pròpia emergència).

 • Realitzar un simulacre conduit per personal qualificat, per detectar aquells aspectes del pla d'actuació del centre que es poden millorar.

 

Destinataris:

 • Centres docents, empreses o altres que per normativa estiguin obligats a tenir pla d'emergència o pla d'autoprotecció.