top of page

MATERIAL CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

F1 Taller d’autoprotecció bàsic per a l’alumnat de cicle superior de primària

Per a la majoria, aquesta serà la primera presa de contacte en la prestació dels primers auxilis davant d'una emergència.  La diversitat de continguts que es treballen durant la sessió requereix un treball posterior per tal de consolidar els coneixements apresos durant el taller. El material complementari proposat té aquesta finalitat.

 

ELS MATERIALS
Maniobra de Heimlich
Heimlich Real
Ritme RCP 100 BPM
Àudio trucada 112
bottom of page